DŮLEŽITÉ: Registrace, tábor a další

Vážení rodiče, srdečně Vám děkujeme za důvěru v nás vloženou v uplynulém roce. Těšíme se, že nám své děti budete svěřovat i nadále a umožníte jim tak získávat nové zážitky, schopnosti a v neposlední řadě přátelství na celý život.

A s novým rokem opět přichází několik důležitých informací:

  1. Registrace členů

Jako vždy na přelomu kalendářních roků registrujeme naše členy. Pro rok 2020 jsme zvolili následující postup:

  • Do 19.1.2020 vaše dítě zaregistrujeme jako člena Junáka – českého skauta pro rok 2020, pokud se nerozhodnete členství ukončit. V zásadě od Vás potřebujeme pouze aktualizovat informace z přihlášky, pokud došlo k nějakým změnám. Prosím vyplňte krátký formulář s registračními údaji.
  • Po uzavření registrace budete vyzváni k uhrazení členského příspěvku na náš bankovní účet. Výše příspěvku se nemění, tj. 500,- Kč za člena nebo v případě sourozenců 400,- Kč za člena

Registrací a platbou Vašeho dítěte ve skautské organizaci máte zajištěno, že bude vedeno vyškolenými dobrovolníky v souladu se skautskými hodnotami. Vaše dítě je registrací též pojištěno na všech skautských akcích a je přihlášeno k automatickému zasílání skautského časopisu, který vychází 5x ročně.

S platbou, prosíme, vyčkejte na výzvu k uhrazení. Děkujeme.

2. Tábor

Letní tábor se koná 4. – 18. 7. 2020

Letošní tábor opět strávíme na našem domovském tábořišti Kačerovna v těsné blízkosti Ptáckého rybníka. Tábořit budeme se sesterským oddílem Amazonky. Bližší informace a přihlášky zde vyvěsíme během několika týdnů.

3. První schůzka a výhled akcí do tábora

První schůzka se koná v pátek 3. 1. od 16 do 18 h na Vesláku. S sebou budete potřebovat 5P (zápisník, tužka, vazačka, šátek, stezka).

V KALENDÁŘI naleznete vždy aktuální plán akcí do tábora. Podrobnosti o každé akci budou vyvěšeny zde alespoň týden předem.

V případě dotazů se na nás obraťte (vorvan@skaut.cz).

Vaše vedení