DŮLEŽITÉ: Registrace členů a akce v roce 2019

Vážení rodiče,

srdečně Vám děkujeme za důvěru v nás vloženou v uplynulém roce. Těšíme se, že nám své děti budete svěřovat i nadále a umožníte jim tak získávat nové zážitky, schopnosti a v neposlední řadě přátelství na celý život.

S novým rokem souvisí několik důležitých informací:

1. Registrace členů

Jako každý rok Vás žádáme o zaplacení registračního poplatku. Jeho výše se, i díky stálé podpoře města Nymburk, oproti minulým letům nezměnila.

Registrací Vašeho dítěte ve skautské organizaci máte zajištěno, že bude vedeno vyškolenými dobrovolníky v souladu se skautskými hodnotami. Vaše dítě je registrací též pojištěno na všech skautských akcích a je přihlášeno k automatickému zasílání skautského časopisu, který vychází 5x ročně. Část poplatku je použita na základní výdaje související s provozem oddílu a střediska, např. na správu budov a vybavení.

Nejpozději do neděle 13. 1. 2019 prosím:

Číslo účtu: 2200111281/2010

Částka: Základní částka činí 500 Kč. Pokud budete v našem středisku (v kterýchkoli oddílech) registrovat více sourozenců, každý z nich platí snížený příspěvek ve výši 400 kč.

Variabilní symbol: Registrační číslo člena (seznam ZDE)

Do zprávy pro příjemce uveďte název oddílu („Vorvaň“)

Děkujeme!

2. První schůzka a výhled akcí do tábora

První schůzka se koná v pátek 4. 1. od 16 do 18 h na Vesláku. S sebou budete potřebovat 5P (zápisník, tužka, vazačka, šátek, stezka).

V KALENDÁŘI naleznete vždy aktuální plán akcí do tábora. Podrobnosti o každé akci budou vyvěšeny zde alespoň týden předem.

3. Letní tábor

Letní tábor se koná 29. 6. – 13. 7. 2019.
Po šesti letech se vracíme na tábořiště Poušť u Bechyně. Dočasným domovem se nám stane nádherné údolí říčky Smutná. Tábořit budeme se sesterským oddílem Amazonky. Bližší informace a přihlášky zde vyvěsíme během několika týdnů.

V případě dotazů se na nás obraťte (vorvan@skaut.cz).

Vaše vedení